står vakt vid sista utposten innan havet
en lätt krusning ljuger om lugn
det finns en spänning i luften
någon rör sig på andra stranden
liksom talar till vattnet
en besvärjare
tänd lyktorna
bered för storm